1)
2)
3)
4)
5)*Dopravní prostředek, kterým budu cestovat:
6)Příchod:
7)Potřebuji zajistit nocleh:
8)Velikost trička: